Bổ sung ngành nghề cho Công ty

Công ty đã tiếp nhận các cơ sở và các hoạt động SXKD và dịch vụ của Công ty Giống Cây Trồng, đơn vị đã có thương hiệu được tín nhiệm là giống ĐồngTiến.

Sau thời gian củng cố, ổn định tổ chức, sắp xếp lại sản xuất, Công ty đã xin bổ sung ngành nghề để có thể hoạt động trong lĩnh vực mới là sản xuất kinh doanh cây giống nông nghiệp, đưa hoạt động này vào nền nếp và đúng luật pháp.

Ngoài ra, dự án nhà máy chế biến sữa của Công ty với công suất giai đoạn 1 là 20 triệu lít cũng vừa động thổ khởi công gói thầu số 1. Sau một năm nữa, sẽ bắt đầu sản xuất các sản phẩm sữa chế biến, góp phần vào thị trừơng cạnh tranh lớn này.

Như vậy, Công ty đã đăng ký các ngành nghề mới là:

Xử lý hạt giống để nhân giống.
Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp.
Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

Đến ngày hôm nay, công ty đã có cả thảy 14 ngành, nghề kinh doanh được đăng ký.